Bảng giá đăng tin tại nhabancantho.vn

Bảng giá đăng tin tại nhabancantho.vn

Bảng giá đăng tin tại Nhabancantho.vn năm 2021

Lưu ý: Nếu đã chọn "loại tin" để đăng bài thì khi thay đổi loại tin đăng sẽ không được lưu hoặc cộng dồn. Thời hạn chỉ được cộng dồn khi gia hạn cùng loại tin đăng.
STT Tiêu đề Mô tả Vị trí Số ngày Giá
1 VIP 1 - 3 ngày Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 3 ngày 1 3 30000
2 VIP 1 - 10 ngày Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 10 ngày 1 10 90000
3 VIP 1 - 30 ngày Tin sẽ đứng hạng 1 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 30 ngày. 1 30 250000
4 VIP 2 - 3 ngày Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh các tin hiển thị trên Website trong 3 ngày 2 3 20000
5 VIP 2 - 10 ngày Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 10 ngày. 2 10 60000
6 VIP 2 - 30 ngày Tin sẽ đứng hạng 2 trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 30 ngày. 2 30 150000
7 Thường - 3 ngày Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển thị trên Website trong 3 ngày 3 3 3000
8 Thường - 10 ngày Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển thị trong vòng 10 ngày 3 10 10000
9 Thường - 30 ngày Tin sẽ đứng hạng thông thường trong danh sách các tin được hiển trị trong vòng 30 ngày 3 30 30000

Liên hệ ký gửi nhà đất